Khi nhắc đến những khái niệm cơ bản trong lĩnh vực sự kiện, nhiều người thường có xu hướng cho rằng lên kế hoạch sự kiện và quản lý sự kiện khá giống nhau, nhưng điều đó không chính xác. Mặc dù cả hai đều là một phần của thế giới tổ chức sự kiện, nhưng hai lĩnh vực này rất khác nhau. Mặc dù chúng có thể có những điểm tương đồng, nhưng chúng cũng có những đặc điểm cụ thể khiến chúng trở nên khác biệt. Những khác biệt đó phụ thuộc vào bạn và những gì bạn muốn trong hành trình tổ chức sự kiện của mình.

Lập kế hoạch sự kiện là gì?

Lập kế hoạch sự kiện đề cập đến các sự kiện riêng tư hoặc xã hội, chẳng hạn như tiệc tùng, lễ kỷ niệm,… Lập kế hoạch sự kiện bắt đầu ngay từ đầu, từ những giai đoạn đầu tiên của khái niệm và tiếp tục cho đến khi sự kiện thực sự diễn ra. Công việc này liên quan chặt chẽ với khách hàng để thiết kế một sự kiện phản ánh tầm nhìn của khách hàng về việc thu thập và đáp ứng mục tiêu của sự kiện.

Trách nhiệm lập kế hoạch sự kiện có thể bao gồm nhưng không giới hạn đối với: chọn chủ đề chung cho sự kiện, phát triển ngân sách, chọn một địa điểm, thương lượng hợp đồng khách sạn, thuê nhà cung cấp bên ngoài, lên thực đơn và thuê một người cung cấp thực phẩm, sắp xếp cho khách mời hoặc giải trí, điều phối giao thông, chọn màu sắc…

Quản lý sự kiện là gì?

Quản lý sự kiện bao gồm việc tạo, điều phối và quản lý tất cả các thành phần khác nhau của một sự kiện cũng như các nhóm người chịu trách nhiệm về từng khía cạnh. Một số khía cạnh của quản lý sự kiện có thể bao gồm nhưng không giới hạn: đặt trước vị trí cho một sự kiện, điều phối các nhà cung cấp bên ngoài, phát triển một kế hoạch đậu xe, thiết kế kế hoạch dự phòng khẩn cấp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, nhân viên quản lý chịu trách nhiệm cho từng chức năng, giám sát việc thực hiện một sự kiện, giám sát sự kiện, giải quyết các tình huống sự kiện trên trang web,…

Đạo diễn cùng ekips Viettimes đang điều hành sự kiện

Mục tiêu chính trong quản lý sự kiện là cung cấp các lợi ích có thể đo lường được cho khách hàng theo một cách nào đó bằng kết quả của việc tổ chức sự kiện.

Thực tế, người quản lý sự kiện và người lập kế hoạch sự kiện làm việc cùng nhau. Việc tách rời 2 chức năng này là không thể vì chúng không chỉ liên quan chặt chẽ với nhau, mà các trách nhiệm thường chồng lên nhau. Lập kế hoạch sự kiện cá nhân có thể cung cấp dịch vụ quản lý sự kiện và người quản lý sự kiện cũng có thể lập kế hoạch sự kiện. Tất cả phụ thuộc vào kế hoạch cá nhân hoặc nhóm quản lý sự kiện của công ty, địa điểm và sự kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *